Aq80aj8ityltrsvvaydx

Kodukoera põhikoolitus 1

Parem kontaktSa tahad, et sa oskaksid oma koera õpetada nii, et koer oleks rõõmus ja sina ka. Sa tahad temaga hästi läbi saada ja hoiduda jamadest. Hea inimesena, soovid sa oma koerale pakkuda head elu.

Ma saan Sind aidata! Olen Kristina Mägi, Hea Koera Kodukoera põhikoolituse looja. Olen 12 aasta jooksul koolitatud 3000 kliendilt saadud tagasiside põhjal kujundanud Kodukoera põhikoolituse 4 moodulit, kus nii inimesed kui koerad õpivad oskusi, mida igapäevaelus päriselt vaja läheb ning ehitavad koos õppimise käigus üles tugeva ja usaldusliku suhte, mis pakub rõõmu mõlemale.

Kodukoera põhikoolituse 1. moodul - Parem kontakt- annab sulle baasoskused. Oskuse tõeliselt märgata oma koera käitumist, vajadusi, eelistusi. Teisalt omandad Parema kontakti kursusel pakutud juhiseid järgides head treenimisoskused, mis aitavad sul muuta koera käitumist efektiivselt. Näiteks on teemadeks koera käitumise jälgimine, rihma käsitlemine, koera käitumisele õigeaegse tagasiside pakkumine (õigeaegne ja õigel viisil premeerimine), et koer tõesti meie soovitud käitumisi sooritama hakkaks, koera kehakeele tundmaõppimine.

Kursuse materjalid sisaldavad põhjalikke kirjalikke juhiseid ning videonäiteid harjutustest, mis aitavad kursust läbida ka iseseisvalt.

Kursusel tehtud harjutuste tagajärjel omandab koer hoiakud ja käitumised, mida inimesed nimetavadki paremaks kontaktiks. Sina õpid nägema, kuidas sina koeraga suhtled ja kuidas sinu käitumine mõjutab koera käitumist.


Your Instructor


Kristina Mägi
Kristina Mägi

Olen koeri armastanud kogu oma elu. Oma esimese koera, labrador Mürgli sain, kui olin 24-aastane. Temaga algas mu elu huvitavaim õppimisperiood, mis jätkub tänaseni, mil meie pere igapäevaelus lööb rõõmsalt kaasa labrador Nina. Nemad on minu õppimisteekonnal väga olulist rolli mänginud. Minu 3000+ klienti on tõuganud mind otsima lahendusi, mis aitaksid peredel oma koertega hästi aega veeta ning vastata koerte vajadustele. Minu olulisemateks õpetajateks loomatreenimise ja inimeste õpetamise vallas on olnud Kay Laurence (UK), Ken Ramirez (USA), Theresa McKeon (USA) ja Pille Valk.

Hea Koera koolitustel tahan anda tööriistad, mis aitaksid sul luua usaldusliku ja rõõmustava suhte oma koeraga. Suhte, mis põhineks vastastikusel usaldusel. Suhte, mida juhivad teadlikud ja läbikaalutud valikud kõiges, mida koeraga teed.
Course Curriculum


  Sissejuhatus Kodukoera põhikoolituse 1. moodulisse
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


Millal kursus algab ja lõppeb?
Kui valid iseseisva õppe, siis algab koolitus sulle sobival ajal ning ligipääs kursuse materjalidele säilib vähemalt 4 kuu vältel alates kursusele registreerumisest.
Kui kauaks säilib mul ligipääs kursuse materjalidele?
Peale kursusele registreerumist on sul vaba juurdepääs materjalidele 4 kuu vältel erinevatest seadmetest (sh iOS Teachable äpist).
Kui olen registreerunud valele kursusele?
Kodukoera põhikoolituse moodulid on mõeldud järjest läbimiseks. 1. moodulis paneb inimene tugeva aluse oma treenimisoskustele. Need peaksid olema vilumuseni harjutatud, et 2. moodulis ja 3. moodulis jätkata. Koertega jätkame 1. moodulis alustatud käitumiste treenimisega. Selleks, et koer teaks, mida inimene temalt ootab, ei ole ilma 1. mooduli juhisteta võimalik 2. ja 3. moodulis lihtsalt poole pealt "rongile hüpata". Õppimine toimub samm-sammult. Kui registreerusid eksikombel Kodukoera põhikoolituse 2. või 3. moodulisse enne 1. moodulit, siis saada kiri [email protected]
Kas võin jagada kursuse materjale teistele inimestele?
Koolitusmaterjalid on autoriõigustega kaitstud. Koolitusmaterjalide või selle osade reprodutseerimine digitaalselt või muul moel ei ole lubatud. Küll võid sa jagada oma häid kogemusi Hea Koera koolitustest, et teisedki huvilised võiksid siia tee leida!

Get started now!